• English
 • Nederlands
 • Français
 • Search

  Uitzonderlijk goed begin van het jaar met een eerstekwartaalwinst van 510 miljoen euro

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Dinsdag 12 mei 2015 — KBC sloot het eerste kwartaal van 2015 af met een nettowinst van 510 miljoen euro, vergeleken met 473 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2014 en 347 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014.

  Johan Thijs, Groeps-CEO: ‘Terwijl de wereldeconomie een dip beleefde in het eerste kwartaal van 2015, presteerden de economieën van onze Centraal-Europese markten en Ierland relatief sterk. De aanhoudend lage rentevoeten bleven een uitdaging voor de hele financiële sector. Tegen die achtergrond boekte KBC een uitzonderlijk goed nettoresultaat van 510 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2015. Onze provisie-inkomsten zijn beduidend gestegen, vooral in onze assetmanagement-activiteiten, en het beheerd vermogen bedraagt nu meer dan 200 miljard euro. Niet alleen is de verkoop van schadeverzekeringen gestegen, ook de gecombineerde ratio was uitstekend. De verkoop van tak 23-producten bleef stabiel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 en de verkoop van tak 21-producten daalde. Zoals verwacht daalden de nettorente-inkomsten en vernauwde de nettorentemarge, maar de kredietvolumes en klantendeposito's groeiden in de meeste van onze kernmarkten verder aan. De exploitatiekosten waren ernstig vertekend door de toepassing van IFRIC 21, waardoor we een groot deel van de speciale bankenheffing voor het volledig jaar in het eerste kwartaal moesten boeken (264 miljoen euro). De kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items, bleef heel sterk. De waarde-verminderingen waren heel laag, maar waarschijnlijk is dat niet houdbaar.

  In het eerste kwartaal van 2015 genereerde de divisie België een nettoresultaat van 330 miljoen euro. Dat is meer dan de 304 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 en, aangezien de speciale bankenheffing voor het volledig boekjaar 2015 grotendeels in het eerste kwartaal is geboekt als gevolg van de toepassing van IFRIC 21, uiteraard lager dan het resultaat van het vorige kwartaal. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het eerste kwartaal van 2015 gekenmerkt door hogere nettoprovisie-inkomsten en lagere nettorente-inkomsten, een zeer goede gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen dankzij een laag schadeniveau, een daling van de verkoop van levensverzekeringsproducten, lagere trading- en reëlewaarderesultaten, hoge gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van obligaties en aandelen en lagere overige netto-inkomsten. De kosten werden beïnvloed door de boeking van een aanzienlijk deel van de speciale bankenheffingen voor het volledige boekjaar. Zonder die heffingen zijn de kosten gedaald, net zoals de waardeverminderingen. De bankactiviteiten waren in het eerste kwartaal van 2015 goed voor twee derde van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor een derde. Ten slotte werd het eerste kwartaal van 2015 ook beïnvloed door eenmalige negatieve belastingaanpassingen.

  In het eerste kwartaal van 2015 boekte de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 143 miljoen euro. Dat is meer dan het gemiddelde van 132 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal omvatten de resultaten voor het eerste kwartaal (op vergelijkbare basis) min of meer stabiele nettorente-inkomsten ondanks het lagerenteklimaat, een stijging van de nettorentemarge, iets lagere nettoprovisie-inkomsten, een hoger nettoresultaat uit financiële instrumenten en uit de verkoop van obligaties en aandelen, een goede gecombineerde ratio en een daling van de verkoop van levensverzekeringsproducten. De kosten werden beïnvloed door de boeking in het eerste kwartaal van 2015 van een aanzienlijk deel van de speciale bankenheffingen voor het volledige boekjaar. Zonder die heffingen zijn de kosten gedaald. De waardeverminderingen op kredieten waren extreem laag. De bankactiviteiten waren in het eerste kwartaal van 2015 goed voor 97% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 3%.

  In het eerste kwartaal van 2015 boekte de divisie Internationale Markten een nettowinst van 24 miljoen euro. Dat is heel wat beter dan het gemiddelde van -46 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen (dat werd beïnvloed door de voorzieningen voor de nieuwe Hongaarse wet op kredieten aan particulieren (Curia voorzieningen) en de kredietvoorzieningen in Ierland). Ten opzichte van het vorige kwartaal werd het eerste kwartaal van 2015 gekenmerkt door iets hogere nettorente-inkomsten, lagere nettoprovisie-inkomsten, een sterk resultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde en een stijging van de overige inkomsten door de gedeeltelijke vrijgave van de voorziening die eerder was aangelegd in verband met de Hongaarse wet in verband met kredieten aan particulieren (Curia voorzieningen). Er was ook een verbetering van de gecombineerde ratio en een stijging van de verkoop van levensverzekeringen. De kosten werden beïnvloed door de boeking  in het eerste kwartaal van een aanzienlijk deel van de speciale bankenheffingen voor het volledige boekjaar. Zonder die heffingen zijn de kosten gedaald. De kredietvoorzieningen daalden fors tegenover het vorige kwartaal. In totaal leverden de bankactiviteiten een nettoresultaat van 18 miljoen euro op (positieve resultaten in Slowakije en Bulgarije, maar negaieve resultaten in Hongarije en Ierland), terwijl de verzekeringsactiviteiten een nettoresultaat van 6 miljoen euro genereerden.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze common equity ratio van 14,9% (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode) en 15,4% (FICOD-methode). Dat is ruim boven de dubbele solvabiliteitsdoelstelling van 10,5% van de toezichthouder. We verbeterden de kapitaalstructuur van de groep verder met de vervanging van aandeelhouderskapitaal bij KBC Verzekeringen door een groepsinterne tier 2-lening ten bedrage van 500 miljoen euro, waarop KBC Groep NV inschreef in het eerste kwartaal van 2015. De leverage ratio van de groep (Basel III, fully loaded) bedroeg 6,4%.

  Het is onze ambitie om tot de best presterende retailgerichte financiële instellingen in Europa te behoren en in onze kernmarkten de referentie te worden inzake bankverzekeren. Deze resultaten bevestigen onze overtuiging in de sterkte van onze corebusiness, namelijk bankverzekeren in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije.

  Het is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen, en al onze medewerkers zetten zich hier ten volle voor in. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat men blijft stellen in ons bedrijf en onze medewerkers.’

   

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Johan Thijs
  Net results (in millions of euros)
  Net results by business unit 1Q2015 (in millions of euro)
  Viviane Huybrecht General Manager Corporate Communication / Spokesperson, KBC Group
  Wim Allegaert General Manager, Investor Relations, KBC Group