• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  Veilig fietsen met KBC

  "Kijk uit, daar komt de fiets!"

  Vrijdag 28 februari 2014 — KBC Verzekeringen zet in maart en april veilig fietsen in de kijker. Met een uitgebreide preventiecampagne wil KBC de Vlaming vaker op de fiets krijgen, maar dat moet vooral veilig gebeuren. Daarom ondersteunt KBC het initiatief van prof. Jan Pauwels, docent aan het departement bewegingswetenschappen van de KU Leuven, rond valpreventie bij kinderen. Hij werkte een pedagogisch dossier uit om kinderen de juiste valtechnieken aan te leren. In combinatie met een paar eenvoudige preventiemaatregelen kunnen kinderen dan veiliger op de fiets. Daarom breidt KBC het aanbod van Moeders Preventiewinkel uit met "coole" maar degelijke fietsproducten zoals trendy fietshelmen en spaaklichtjes. De studiedienst van KBC publiceerde tevens een omvattende studie "Kijk uit, daar komt de fiets!" over het fietsgedrag en de sociaaleconomische impact van het fietsen.

  Vallen moet je leren (vermijden)

  Kinderen tot 12 jaar vallen het vaakst met de fiets. Professor Pauwels toont aan dat de kans op verwondingen bij een valpartij met de helft vermindert als je "juist" valt. Kinderen zijn echter minder stuurvaardig en maken vaak verkeerde bewegingen. Om het risico op letsel te verkleinen, is "beter vallen" dus een belangrijke vaardigheid. Jonge kinderen leren bovendien nog makkelijk nieuwe automatismen aan.

  Professor Pauwels ontwikkelde, in samenwerking met het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding en ondersteund door KBC, een lessenpakket voor kleuterscholen en lagere scholen. Daarin legt hij uit waarom valtechnieken zo belangrijk zijn, hoe je ze kan aanleren, hoe je ermee aan de slag kan gaan en waarom een fietshelm onmisbaar is. KBC en KU Leuven bezorgen het hele dossier aan lagere scholen, kleuterscholen en gemeentebesturen in Vlaanderen, Brussel en Duitstalig België. Alle informatie over deze studie en de eraan gekoppelde preventiecampagne van KBC is eveneens beschikbaar op Moeders preventiewinkel vanaf 3 maart 2014 (www.moederspreventiewinkel.be).

  Nieuwe preventiecampagne

  Als bank-verzekeraar draagt KBC preventie hoog in het vaandel: hoe minder ongevallen, hoe minder individueel en maatschappelijk leed wordt berokkend. Onder meer daarom verleende KBC zijn steun aan het onderzoek van professor Pauwels.

  Van 3 maart tot 17 april werkt KBC Verzekeringen rond het thema fietsveiligheid. In Moeders preventiewinkel zijn handige, coole en degelijkefietsaccessoires te koop die het fietsen veiliger en aantrekkelijker maken voor iedereen. Vanaf 3 maart breidt KBC het bestaande aanbod verder uit met o.a. opvallende en zeer trendy Monkey Lights

  Daarnaast krijgen de bezoekers aan de webwinkel ook een resem preventietips mee om veilig te fietsen.

  KBC-studie "Kijk uit, daar komt de fiets!"

  Om zijn preventiebeleid breder te onderbouwen, bestudeerde KBC het fietsgedrag en de fietsveiligheid in Vlaanderen in vergelijking met die in België en andere Europese landen. Je kan de volledige studie terugvinden op www.kbceconomics.be.

  Daaruit blijkt dat Vlaanderen duidelijk een fietsregio is: voor alle 100 Vlamingen zijn er 79 fietsen in omloop, tegenover 51 auto’s. Toch gebeurt slechts 13% van alle verplaatsingen in Vlaanderen met de fiets. De Vlaming gebruikt de fiets voornamelijk voor recreatie en nog te weinig voor functionele verplaatsingen zoals naar het werk, de school of de winkel. Korte ritten tot 5 kilometer maken de helft van onze verplaatsingen uit. Toch gebruikt slechts een kwart van de Vlamingen daarvoor de fiets.

  Om meer mensen tot frequenter fietsen aan te zetten, is het belangrijk om de fietsonveiligheid te verlagen. In 2012 vielen er bij alle ongevallen waarbij fietsers betrokken waren 64 dode, 907 zwaargewonde en 6.526 lichtgewonde slachtoffers. 17% van alle verkeersdoden waren fietsers.

  Sinds de piek in 2000 liep het aantal omgekomen fietsers wel met de helft terug, maar stagneerde het aantal zwaargewonden, terwijl het aantal lichtgewonden (veruit de grootste categorie) nog met circa een kwart toenam. Landen waar veel gefietst wordt (Nederland en Denemarken op kop), slagen er doorgaans in om het aantal fietsslachtoffers het laagst te houden. Hoe meer fietsers op de baan, hoe veiliger dus. De KBC-studie toont aan dat Vlaanderen hiervan enigszins afwijkt.

  Het fietsgebruik heeft ook een belangrijke maatschappelijke impact. Meer fietsen is positief voor het milieu, de leefbaarheid van steden en de gezondheid van de bevolking. De studiedienst van KBC becijferde dat, mochten we zoveel fietsen als de Nederlanders, dan zou dat de maatschappij tot 1,7 miljard euro opleveren.

  Vlaanderen moet dus meer en veiliger fietsen. Dat kan worden gestimuleerd door investeringen in meer en betere fietsinfrastructuur. De overheid leverde op dat vlak de voorbije jaren veel inspanningen, al blijft nog een hele weg te gaan. Dat de inspanningen vruchten afwerpen, bewijst de provincie Limburg: daar werden het meest fietspaden (her)aangelegd en het was opvallend de enige provincie met minder fietsslachtoffers dan eind jaren 90.

  Enkele conclusies van de KBC-studie op een rijtje:

  • Vlaanderen behoort samen met Nederland en Denemarken tot de koplopers in Europa inzake fietsbezit en -gebruik.
  • De Vlaming fietst vooral recreatief. Amper een kwart van de Vlamingen gebruikt de fiets voor afstanden kleiner dan 5 km.
  • Veiliger fietsen is een essentiële randvoorwaarde voor een hoger fietsgebruik. Investeringen in fietsinfrastructuur werpen duidelijk vruchten af.
  • Fietsers maken een relatief groot deel van het jaarlijks aantal verkeersdoden in Vlaanderen uit. In tegenstelling tot de andere fietslanden neemt het aantal slachtoffers van een fietsongeval in Vlaanderen toe, ondanks het dalend aantal verkeersslachtoffers in het algemeen.
  • Een toename van het aandeel fietskilometers in het Vlaamse verkeer naar het Nederlandse cijfer ten koste van de auto kan een maatschappelijke baat tot 1,7 miljard euro opleveren.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  Informatie over de KBC-studie rond fietsgedrag: Johan Van Gompel, johan.vangompel@kbc.be, 02 429 59 54

  Informatie over het pedagogisch dossier: Professor Jan Pauwels, jan.pauwels@faber.kuleuven.be, 016 32 90 63

  KBC Moeders Preventiewinkel

  Moeders Preventiewinkel
  Monkeylights