• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  Waarheen met de Belgische overheidsschuld?

  Economische Berichten

  Maandag 6 juli 2015 — De financiële crisis heeft de Belgische overheidsschuld de voorbije jaren opnieuw fel doen toenemen. Hoewel de toename ervan sinds 2007 geringer was dan die van de schuld in de hele eurozone, hoort de Belgische schuldgraad met bijna 107% van het bbp wel nog altijd bij de hoogsten in de muntunie. De reeds gerealiseerde begrotingssanering blijft vooralsnog onvoldoende om te beletten dat de schuld verder oploopt.

  • De opbouw van een voldoende hoog primair begrotingsoverschot, zoals vastgelegd in het Stabiliteitsprogramma, moet ervoor zorgen dat de schulddynamiek de komende jaren wel omkeert. Als ons land daarin slaagt, dan zal de opvang van de vergrijzingskosten niet onoverkomelijk zijn, temeer daar een aantal hervormingen die kosten al een heel stuk naar beneden hebben gebracht.
  • Om de schuldgraad op een voldoende sterk neerwaarts pad te brengen, zal bij een normalisering van de huidige historisch lage rente wel ook het groeipotentieel van de economie moeten worden opgekrikt.

  Ondanks de hoge, stijgende overheidsschuld sinds 2007 blijft België intussen het marktvertrouwen behouden. Dat houdt mee verband met de relatief gezonde positie van de private sector, waardoor de Belgische economie als geheel zich in een erg positieve netto-vermogenspositie bevindt.

  Ontdek in bijlage het volledige Economische Bericht 'Waarheen met de Belgische overheidsschuld' van Johan van Gompel, Senior Economist KBC.

  Mechanisme van de rentesneeuwbal in België
  Scenario’s Belgische overheidsschuld na realisatie Stabiliteitsprogramma