Wijzigingen in Raad van Bestuur KBC Groep.

Wijzigingen in Raad van Bestuur KBC Groep.

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* - Bekendmaking van Voorwetenschap

Op advies van het benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer Marc De Ceuster ​ voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als nieuwe bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC Groep. Hij wordt ook voorzitter van het Auditcomité van KBC Groep.

Eveneens op advies van het benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer Raf Sels ​ voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als nieuwe bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC Groep.

Mevrouw Katelijn Callewaert en de heer Marc Wittemans beëindigen hun mandaat als bestuurder in de Raad van Bestuur KBC Groep.

De benoeming van de heer Marc De Ceuster en de heer Raf Sels werd goedgekeurd door de Europese Centrale Bank.

De heer Marc De Ceuster is geboren in Brecht op 1 december 1962. Hij is doctor in Toegepaste Economische Wetenschappen en licentiaat in de Rechten. Hij is hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert binnen de domeinen Financiële Economie, Afgeleide Financiële Producten en Risk Management en publiceerde in verscheidene internationale tijdschriften. Van 2001 tot 2005 was hij deeltijds Director Risk Management bij Deloitte en van 2005 tot 2008 zetelde hij in het beleidscomité van de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS). Van 2009 tot 2015 was hij in opdracht van de Vlaamse Regering eerst waarnemer in de raad van bestuur en daarna bestuurder van KBC Groep (en lid van het AC en RCC). Van 2018 tot 2019 was hij onafhankelijk bestuurder van Arkea Direct Bank. Eind 2019 trad hij als onafhankelijk bestuurder toe tot de raad van bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, waar hij eerst voorzitter van het auditcomité was en vervolgens voorzitter van de raad van bestuur, het remuneratie- en het benoemingscomité. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

De heer Raf Sels is geboren in Lommel op 12 januari 1973. Hij behaalde een bachelor in Business Management Accountancy & Tax aan het Provinciaal Hoger Handelsinstituut in Hasselt en is tevens Gecertificeerd Fiscaal Accountant ITAA. Hij volgde later ook heel wat bijkomende management en financiële opleidingen. Hij werkte eerst als adviseur in een boekhoudkantoor en trad in dienst van SBB Accountants & Adviseurs in 1996, waar hij eerst een aantal commerciële functies uitoefende alvorens hij er COO werd in 2011 en in 2016 opklom tot de functie van CEO. Sedert 2022 is hij CEO en gedelegeerd bestuurder van de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) BV. Hij is tevens lid van de raad van bestuur van diverse vennootschappen die behoren tot de MRBB groep.

 

Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, bedankt de uittredende bestuurders en verwelkomt de nieuwe leden van de Raad van Bestuur van KBC Groep : ​ "Ik ben verheugd de heren Marc De Ceuster en Raf Sels in de Raad van Bestuur te verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd dat hun ​ ruime ervaring en grondige economische, financiële en fiscale kennis en hun inzicht in en vertrouwdheid met de KBC Groep hen in staat zullen stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van KBC. Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om Mevrouw Katelijn Callewaert en de heer Marc Wittemans uitdrukkelijk te bedanken voor hun bijdrage en jarenlange inzet binnen onze Raad van Bestuur. Gedurende vele jaren hebben ze dankzij hun inzichten en inbreng de besluitvorming binnen het bestuur van de groep mee bepaald. ​ Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Persbericht in pdf Persbericht.pdf - 232 KB

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium