De Belg en energietransitie: hoge kostprijs remt investeringen

De Belg en energietransitie: hoge kostprijs remt investeringen

KBC Marktonderzoek 2024

KBC verlaagt rentetarieven KBC energie-en renovatielening

 

Voor het tweede jaar op rij voerde KBC in samenwerking met Profacts een marktonderzoek uit bij 1000 Belgen van verschillende leeftijden. De bevraging werd vooral gedaan bij eigenaars van een woning. Dit jaar lag het accent op de aandacht die de Belgen schenken aan de EPC-score en de impact ervan op het energieverbruik. KBC onderzocht ook welke inspanningen Belgen zouden doen om minder energie te verbruiken en wat hen vandaag tegenhoudt om die investeringen te doen. ​ KBC onthoudt:

 • optimaliseren van het energieverbruik blijft belangrijk
 • het financieel aspect speelt een grote rol bij het uitvoeren van investeringen
 • er is een overaanbod aan informatie en gebrek aan kennis bij de bevraagden

Daarnaast analyseerde KBC Bank ook haar eigen kredietportefeuille en dat leverde een paar opvallende trends op.

KBC wil haar klanten ​ ondersteunen bij de duurzame transitie met hulp van professionele partners en aangepaste rentetarieven voor de KBC energie-en renovatielening.

 

De energietransitie is ingeburgerd

 • 78% van de respondenten geeft aan het voorbije jaar inspanningen te hebben geleverd om het energieverbruik te verminderen; de helft ervan deed zelfs nog meer inspanningen dan het jaar ervoor.
 • 1 op 3 respondenten volgt zijn energieverbruik maandelijks op, 37% één of enkele keren per jaar, en 8% nooit. De meesten volgen hun verbruik op via hun teller of hun energieleverancier.
 • Zo goed als iedereen vindt het belangrijk dat de eigen woning energiezuinig is, maar 1 op 2 geeft aan dat zijn woning matig tot helemaal niet energiezuinig is.
 • 6 op 10 wil geld investeren in slimme hulpmiddelen om zijn energieverbruik te optimaliseren. Bij respondenten tussen 18 en 34 is dit 73%.
 • De EPC-score is voor 9 op 10 Belgen een belangrijke parameter bij de aankoop van een woning. Bij respondenten tot 34 jaar is dat zelfs nog hoger (97%).

Uit haar eigen kredietportefeuille leidt KBC af dat de vraag naar energieleningen zeer sterk gedreven wordt door markttrends:

 • 2020: grote vraag naar zonnepanelen omwille van de voorziene afschaffing van de terugdraaiende teller voor elektriciteit
 • 2022: zeer grote interesse voor en vraag naar energiebesparende maatregelen naar aanleiding van de energiecrisis na uitbreken van de oorlog in Oekraïne
 • 2023: vraag naar zonnepanelen blijft hoog, zij het minder uitgesproken door de daling van de energieprijzen (minder impact van stopzetting premie naar einde van het jaar toe).

 

Financieel aspect speelt grote rol bij het (al dan niet) uitvoeren van technologische investeringen

 • Zonnepanelen zijn veruit het meest ingeburgerd en het bezit ervan zal nog toenemen: 1 op 5 geeft aan die in de (nabije) toekomst te willen installeren.
 • Andere technologische investeringen hinken wat achterop. Toch geven heel wat van de woningeigenaars in de marktbevraging aan dat ze volgende investeringen in de (nabije) toekomst willen doen: thuisbatterij 33%, laadpaal 28%, warmtepomp 27%, zonneboiler 23%, zonnepanelen 22%. Dit in de eerste plaats om te besparen op de energiefactuur.
 • 60% van de respondenten geeft aan helemaal geen technologische investeringen te zullen doen, vooral omwille van de hoge kostprijs.

KBC ziet deze trends weerspiegeld in het aantal toegekende KBC-Energieleningen (cijfers KBC in Vlaanderen en Brussel):

 • 2022 was een absoluut topjaar waarin het aantal energieleningen t.o.v. 2021 met 156 % steeg, net zoals het volume van de leningen dat met 162 % steeg. Dat had alles te maken met de energiecrisis.
 • Na dat absolute topjaar 2022, is het niet echt een verrassing dat KBC in 2023 een lager aantal energieleningen en lager volume optekende (-35%). Die trend is overigens te zien, zij het minder uitgesproken (-14%) in de klassieke renovatieleningen, vooral als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten en aantrekkende rente.
 • Wanneer de cijfers van 2023 vergeleken worden met ​ de volumes van 2019, blijkt een blijvend stijgende tendens over een ietwat langere termijn:
  • In aantal energieleningen een sterke stijging van 86 % (2023 versus 2019)
  • In volume een heel sterke stijging van 128 % (2023 versus 2019)

 

Om klanten te helpen in hun energietransitie, biedt KBC in februari gunstige tarieven op de energie-en renovatielening1:

 • KBC Energielening: 3,69%
 • KBC Renovatielening: 3,99%

 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

 

Overaanbod aan informatie en gebrek aan kennis zorgen voor nood aan betrouwbare partners

 • 44% van de respondenten geeft toe weinig of geen kennis te hebben op vlak van energie en energietransitie.
 • 3 op 4 heeft geen idee wat het capaciteitstarief voor hen betekent of heeft er nog nooit van gehoord.
 • De grote meerderheid van de respondenten (meer dan 80%) is bereid om nog extra maatregelen te nemen boven op de al geleverde inspanningen. 1 op 2 zou ook graag zijn energieverbruik optimaliseren maar weet niet hoe. Daarbij botsen ze op een overaanbod aan informatie. Liefst 63% geeft aan met al die informatie geen weg te weten en voelt zich overstelpt met alle veranderingen die op hen afkomen.
 • 6 op 10 van de bevraagden zou het dan ook nuttig vinden dat hun bank hen ondersteunt met informatie en hen in contact brengt met betrouwbare partners.

 

KBC maakt het de klanten gemakkelijk met hulpmiddelen in KBC Mobile

Samen met enkele professionele partners wil KBC-klanten een beter inzicht geven in hun energieverbruik en hen helpen dit te optimaliseren door de gepaste aanpassingen te doen zoals bv. renoveren, isoleren, zonnepanelen plaatsen, enzovoort. ​ ​ ​

 • Via Immoscoop in KBC Mobile kunnen klanten de zoektocht naar een toekomstige woning starten. ​
 • Wie de investeringskost van renovatiewerken wil inschatten, kan gebruik maken van de renovatiesimulatie en -adviestool van Setle in KBC Mobile. Sinds medio 2022 maakten meer dan 26.000 klanten al gebruik van Setle in KBC Mobile. Het renovatierapport, gemaakt door Setle, wordt ook door KBC aanvaard bij de aanvraag van een lening (energielening, renovatielening,…).
 • Sinds eind november 2023 kunnen KBC-klanten via KBC Mobile ingaan op een aanbod om geselecteerde aannemers (via partner Impact Us Today) thuis te laten langskomen om de mogelijkheid te bespreken en een offerte te krijgen voor het isoleren van hun woning of voor het plaatsen van zonnepanelen en/of thuisbatterij(en). Indien de klant dit wenst kan hij ook overgaan tot de plaatsing ervan. Vandaag hebben ruim 400 klanten gevraagd om een offerte te laten opmaken. De eerste installaties staan ingepland vanaf februari.
 • Bij een grondige renovatie is een bijkomende KBC-verzekering tijdens de werken en update van de polis na de werken aangewezen. De vertrouwde KBC-verzekeringsagent en/of KBC (Live)kantoormedewerker, evenals Kate, kan de klant wegwijs maken en advies geven.
 • Dankzij de ‘energie-inzichten’ in KBC Mobile kan de klant zijn elektriciteits- en gasverbruik op de voet volgen en vergelijken met gelijkaardige huishoudens en krijgt hij tips om zijn energieverbruik te minderen. ​ ​
 • Sinds december 2023 helpt KBC klanten met het ‘Energiedashboard’ in KBC Mobile om energiezuiniger te wonen en te ​ besparen op hun energiefactuur. Via enkele vragen over zijn woning, ontdekt de klant zijn persoonlijk energiedashboard waar advies op maat en tips gegeven worden. Tot dusver hebben meer dan 31.000 klanten gebruik gemaakt van dat handige dashboard.
Story image


1 Tarief geldig vanaf 6 februari voor KBC / KBC-Brussels en CBC ​

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
De Belg en energietransitie.pdf 240 KB

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium