• English
 • Nederlands
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  KBC Mobility zet in op duurzame en kwalitatieve mobiliteitsoplossingen in België.

  KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB bundelen expertise om slagkracht te verhogen en dienstverlening aan klanten verder te verbeteren.

  Daniel Falque, CEO KBC Divisie België verduidelijkt : “KBC is een klantgerichte onderneming met een duidelijke maatschappelijke rol. KBC is ervan overtuigd dat het een positieve bijdrage kan  leveren aan mobiliteit én verkeersveiligheid en wenst zijn klanten oplossingen aan te reiken. In die zin past mobiliteit perfect binnen het strategisch kader van KBC Groep en KBC België.

  KBC België heeft vandaag al heel wat troeven in huis om de mobiliteitsreferentie te zijn of te worden. KBC is de enige groep in België die alle mobiliteitsaspecten m.b.t. financiering, verzekeringen en bijstand samenbrengt onder één dak. Met o.a. KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB beschikt KBC immers over marktleiders en vaak gerespecteerde gesprekpartners in specifieke mobiliteitsdomeinen. Vandaag worden deze 3 maatschappijen met dezelfde trends en uitdagingen inzake mobiliteit geconfronteerd. Bovendien lopen er binnen KBC reeds verschillende innovatieve mobiliteitsinitiatieven. Denk maar aan het Velodroom fietslease-project bij KBC Autolease, de voordelige fietslening bij KBC Bank, het mobiliteitsadvies, wagendelen en fietsbijstand via VAB  en de klemtoon op wegnemen van zorgen bij schade bij KBC Verzekeringen via de KBC Assist-App.

  KBC wil nu nog een stap verder gaan. Met de samenwerking en krachtenbundeling van KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB in het KBC Mobility programma wil KBC de referentie worden voor duurzame en kwalitatieve mobiliteitsoplossingen in België. Op die manier wenst KBC in te spelen op de veranderende noden van klanten en maatschappij.”

  Mobiliteit als strategisch ankerpunt voor KBC divisie België

  Hans Verstraete, algemeen directeur KBC Verzekeringen licht de strategische keuze toe :“Mobiliteit laat niemand onbewogen. Particulieren zoeken naar oplossingen voor vlottere mobiliteit of om verplaatsingen te vermijden. Bedrijven lijden economisch verlies door immobiliteit. Overheden zetten dan weer in op duurzame mobiliteit, intelligente infrastructuur en verkeersveiligheid. Met KBC Mobility willen we gerichter gaan inspelen op een aantal maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die vandaag een belangrijke rol spelen bij het uitwerken van oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Het gaat onder meer om volgende trends en ontwikkelingen :

  • Ketenmobiliteit & mobiliteitsbudget, ondersteund door slimme ICT- en automatiseringstoepassingen

  • Deeleconomie (betaal-per-gebruik, op vraag): van bezit naar gebruik, wanneer nodig

  • Slimme mobiliteit: monitoren rijgedrag, slimme tot zelfrijdende voertuigen, …

  • Duurzaamheid: verstrengde verbruiks- en uitstootnormen, alternatieve brandstof, …

  • Veiligheid & gezondheid: flexwerken, preventie, trajectcontrole, …

  • Slimme steden: ketenmobiliteit, duurzame pakjeslevering, publiek-private samenwerkingen, …

    

  KBC start strategisch programma KBC Mobility

  KBC Mobility is een strategisch programma naast andere reeds bestaande strategische programma’s zoals Klant2020 (klantgerichte omnikanaalinitiatieven), KBC Brussels,… KBC heeft een afgebakend strategisch kader vastgelegd met een duidelijke groei-ambitie waarbij de klant centraal staat en hiervoor ook de nodige ICT middelen en budgetten vrijgemaakt. KBC Verzekeringen, KBC Autolease en VAB zullen samen deze groei realiseren. De eerste resultaten moeten nog dit jaar zichtbaar worden.

  In een  steeds sneller wijzigende omgeving met voortdurend nieuwe technologische mogelijkheden, opteert KBC divisie België voor een wendbare strategie die stapsgewijs wordt uitgerold. De focus voor de komende twee jaren ligt op personenvervoer:

  • Voor werkgevers (en hun werknemers) zet KBC in op mobiliteitsbudget-oplossingen en legt heteen differentiërende klemtoon op oplossingen met de fiets.

  • Voor particulieren gaat de aandacht naar (gebruiks)gemak en ontzorging bij schade.

  • KBC evalueert ook andere opportuniteiten door middel van innovatieve experimenten en partnerships / samenwerking met derden (net zoals KBC dat al doet in het kader van zijn omnikanaalstrategie).

  In een latere fase kunnen dan goederenvervoer of infrastructuurwerken aangepakt worden.

   

  KBC Mobility als uniek voordeel en sleutel tot succes met specifieke rol voor VAB

  Binnen het huidige directoraat KBC Verzekeringen van Hans Verstraete wordt een Directie KBC Mobility gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van VAB, KBC Verzekeringen en KBC Autolease. Met onmiddellijke ingang van vandaag wordt Geert Markey aangesteld als directeur KBC Mobility. Hij zal eveneens VAB leiden. Na overleg is beslist dat Wim Vos, huidig gedelegeerd bestuurder van VAB, de VAB groep zal verlaten en zijn carrière een nieuwe wending zal geven. KBC wenst hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange enthousiaste inzet en bijdrage aan het succes van VAB en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.

  Ook met ingang van vandaag wordt Werner Franck aangesteld als directeur van KBC Autolease, rapporterend aan Geert Markey.

  Onder leiding van Hans Verstraete, zal de directie KBC Mobility het beleid m.b.t. mobiliteit binnen KBC divisie België aansturen.

   

  VAB blijft een zelfstandige juridische entiteit maar wordt geïntegreerd in de governance-werking van KBC divisie België. VAB behoudt zijn onafhankelijke stem richting beleidsmakers en blijft als mobiliteitsorganisatie standpunten innemen over mobiliteitsvraagstukken zoals verkeersveiligheid, rijopleiding, verkeersinfrastructuur en opkomende ketenmobiliteit. Het kwaliteitsmerk VAB blijft ondersteund en zal verder commerciële activiteiten aanbieden en ontwikkelen, ook aan andere mobiliteitsspelers.

  Ook KBC Autolease N.V. blijft een aparte juridische entiteit en dochter van KBC Bank.

   

  KBC Mobility is geen juridische entiteit maar is er op gericht om via nauwere samenwerking maar met respect voor de eigenheid van de verschillende groepsmaatschappijen, de bestaande expertise en competenties  te bundelen en de slagkracht te verhogen. Op die manier wil KBC de dienstverlening aan de klanten van KBC Bank, CBC Banque, KBC Brussels, KBC Verzekeringen, CBC Assurances, KBC Autolease en VAB  verder verbeteren.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium