Koenraad Debackere volgt Thomas Leysen op als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep

Koenraad Debackere volgt Thomas Leysen op als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*- Bekendmaking van Voorwetenschap

De heer Thomas Leysen heeft op 21 juni 2019 meegedeeld dat hij zijn mandaten als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen wenste te beëindigen op de Algemene Vergadering van 7 mei 2020. Hij bekleedde die mandaten sinds 2011.

De Raad van Bestuur van KBC Groep besliste, unaniem en na zorgvuldig beraad, en op voorstel van het benoemingscomité, om Koenraad Debackere voor te dragen als opvolger van Thomas Leysen als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen.

Koenraad Debackere is momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij KBC Groep en KBC Verzekeringen. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 voorstellen om hem de hoedanigheid toe te kennen van onafhankelijk bestuurder. De Raad van Bestuur zal hem dan later dit jaar benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen op het moment dat hij zijn functies als Algemeen Beheerder van de KU Leuven zal overdragen.  In de tussentijd en vanaf 7 mei 2020 zal Philippe Vlerick, als  vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, het voorzitterschap tijdelijk waarnemen.

De benoeming van Koenraad Debackere als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur KBC Groep NV werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

Thomas Leysen nam het voorzitterschap van KBC Groep op in 2011 in de nasleep van de financiële crisis en begeleidde vanuit die functie de ontwikkeling van de KBC-groep als belangrijke en duurzame bank-verzekeraar en vermogensbeheerder in België, Ierland en Centraal-Europa.  Hij combineerde die functie in de voorbije jaren met het voorzitterschap van Umicore, van Mediahuis en van de Koning Boudewijnstichting.

Philippe Vlerick, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep bedankt Thomas Leysen : “ "We zijn Thomas Leysen zeer dankbaar voor de doortastende manier waarop hij het Voorzitterschap van de Raad van Bestuur van onze groep heeft ingevuld de voorbije 9 jaren. Als sparringpartner van onze CEO en van de leden van het directiecomité wist hij mee gestalte te geven aan de strategische transformatie die KBC Groep doormaakte, waarbij zowel de digitalisering als de duurzaamheid van onze groep en zijn activiteiten centraal stond. Thomas wist op een deskundige en evenwichtige manier de betrokkenheid van de raad van Bestuur hierbij te verzekeren.  Thomas Leysen heeft duidelijk bijgedragen tot een positieve herpositionering van KBC Groep als bank-verzekeraar en referentie in de verschillende markten waar de groep actief is en dit tot grote voldoening en ten behoeve van alle stakeholders."

 Thomas Leysen lichtte zijn beslissing als volgt toe : “Ik ben verheugd dat ik de fakkel kan doorgeven aan Koenraad Debackere. Ik ben ervan overtuigd dat de voltallige Raad van Bestuur, het directiecomité en alle stakeholders van KBC Groep zich door hem gedragen zullen voelen. Dankzij zijn ruime technologische bagage en zijn jarenlange ervaring met innovatiemanagement is hij de geschikte persoon om KBC mee te begeleiden op het digitale-transformatietraject dat in de komende jaren bepalend zal zijn voor KBC en de financiële sector als geheel. Koen is al vertrouwd met KBC Groep vanuit zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder. Door zijn professionele realisaties, zijn brede kennis van de economie en het maatschappelijk gebeuren, zijn internationale netwerk en zijn persoonlijke uitstraling zal hij bovendien waardevolle nieuwe inzichten brengen, mee vorm kunnen geven aan de langetermijnstrategie van KBC Groep en de organisatie steunen in haar weg naar rendabele duurzame groei met een positieve  rol in de samenleving.”

Koenraad Debackere (°1961 in Gent, België) studeerde aan de Universiteit Gent (België) en MIT, (Cambridge, VS). Hij behaalde master- en doctoraatsdiploma’s in Elektrotechniek-Werktuigkunde (M.Sc.) en Managementwetenschappen (M.Sc. & Ph.D.).

Hij is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. Hij bekleedde ook gastfuncties aan verschillende Europese universiteiten en is momenteel algemeen beheerder en bestuurslid van de KU Leuven. Hij bekleedde bestuursmandaten bij verschillende technologiebedrijven, en tevens bij de investeringsfondsen Gemma Frisius Fonds NV, Essenscia Innovation Fund NV en LRM NV.

Koenraad Debackere is niet-uitvoerend bestuurder bij KBC Groep NV en KBC Verzekeringen.

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium