• Nederlands (België)
 • English
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  Wijzigingen in de Raad van Bestuur van KBC

  De Raad van Bestuur van KBC Groep besliste tijdens zijn vergadering gisteren om een reeks wijzigingen door te voeren:

  • Katelijn Callewaert volgt Luc Discry op die met pensioen gaat als gedelegeerd bestuurder bij Cera en KBC Ancora;

  • naar aanleiding van het definitief aflopen van hun mandaten in de Cera-groep worden Lode Morlion en Ghislaine Van Kerckhove in de Raden van Bestuur van KBC opgevolgd door Walter Nonneman en Matthieu Vanhove.

  Mevrouw Callewaert, de heer Nonneman en de heer Vanhove werden met ingang van 16 december 2016 gecoöpteerd als bestuurder bij KBC. Hun benoeming zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 4 mei 2017.

   

  Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep over de bekendmaking : “Ik wil Ghislaine Van Kerckhove, Lode Morlion en Luc Discry  van harte bedanken voor hun steun en toewijding aan KBC, voor de scherpzinnigheid van hun analyses en hun oordeelkundige adviezen. Ik verwelkom graag Katelijn Callewaert, Walter Nonneman en Matthieu Vanhove. Ik ben ervan overtuigd dat hun ruime ervaring en kennis van economie en financiën een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van KBC”.

   

  Katelijn Callewaert is geboren in Kortrijk in 1958. Ze studeerde af als licentiaat rechten aan de Universiteit van Gent en behaalde een graduaat in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

  Mevrouw Callewaert was van 1981 tot eind 2014 werkzaam bij PwC Tax Consultants sccrl-bcvba, waar zij sinds 1991 bestuurder was en de functie van Tax Director Global Compliance Services uitoefende. Zij was daarnaast ook lid van de TLS (Tax and Legal Services) HR Board van PwC Tax Consultants.

  Verder was zij lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB-IEC), zetelde zij in verschillende commissies van het IAB-IEC en was zij lid van de International Fiscal Association (IFA) en van de Beroepsvereniging voor Fiscale en boekhoudkundige beroepen van Brabant (BAB Brabant). Zij was tevens docent aan en is lid van de examencommissie aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

  Zij is momenteel actief als gedelegeerd bestuurder bij Cera en KBC Ancora.

   

  Walter Nonneman is geboren in Kruibeke in 1948. Hij behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Bedrijfseconomie) aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen.

  Hij is emeritus professor economie aan de Universiteit Antwerpen. Het grootste deel van zijn carrière was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen, maar hij was ook actief bij verschillende buitenlandse universiteiten (o.m. Harvard Business School en Warwick University). Hij is extern bestuurder bij Cera en onafhankelijk bestuurder bij Fluxys Belgium NV.  

  De heer Nonneman is gespecialiseerd in economisch beleid, publieke economie en management in de publieke en non-profit sector.

   

  Matthieu Vanhove is geboren in Brugge in 1954. Hij studeerde af als ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën (bio-ingenieur) en behaalde een Master of Business Administration en een postgraduaat verzekeringswezen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

  Hij startte zijn beroepsloopbaan in 1979 als assistent aan de KU Leuven (faculteit economie en bedrijfswetenschappen). Van 1982 tot 1989 werkte hij als adviseur en auditor voor coöperatieve ondernemingen in de voedingssector. Van 1989 tot 1998 was hij werkzaam in CERA Bank, eerst in de Kredietdirectie en vervolgens als hoofd Balansbeleid (Asset and Liability Management).

  De heer Vanhove is bestuurder, directeur en lid van het managementcomité bij Cera, gedelegeerd bestuurder van BRS Microfinance Coop en voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium